• تنبیه کثیف، معلم را به دادگاه کشاند
    آذر  سال گذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بر اساس آن چهار دانش آموز در مدرسه ای در پاکدشت، تنبیه عجیب و غریبی را در مدرسه از سر گذرانده بودند که باعث واکنش های زیادی در این باره شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب