• زیبایی چقدر در عشق نقش دارد؟
    هر قدر هم که به معیارهای اخلاقی و معنوی پایبند باشیم باز نمی توانیم منکر نقش زیبایی در ازدواج شویم. زیبایی ملاکی است که شاید بد تعریف شده باشد اما هیچ گاه قابل حذف کردن نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب