• سرنوشت مفقودان سیل اخیر
    تاکنون جسد ۱۷ نفر از قربانیان حادثه سیل و طوفان تیر امسال، برای تعیین هویت به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب