• سرنوشت مفقودان سیل اخیر
    تاکنون جسد ۱۷ نفر از قربانیان حادثه سیل و طوفان تیر امسال، برای تعیین هویت به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.
  • قتل دختر جوان پس از آشنایی در پارتی شیطانی
    جوان ۲۶ ساله اي که پس از آشنايي با دختري در يک پارتي شيطاني با وي ازدواج کرده و چند ماه بعد نيز به دليل اختلافات شديد خانوادگي او را به قتل رسانده بود، پنجشنبه گذشته در حضور قاضي ويژه قتل عمد و پزشک قانوني، ماجراي جنايت خود را تشريح کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب