• 10 راه مواثر و جالب برای مقابله با جوشها
    آکنه یک بیماری است که برای درمان آن باید به پزشک مراجعه و داروهای مناسب را مصرف کرد. درمان آکنه حداقل ۶ ماه طول می کشد و تازه احتمال عود آن نیز وجود دارد. در حقیقت آکنه بیماری بسیار سمجی است و مثل کنه به پوست می چسبد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب