• اخبار اجتماعی - مبلغ جدید عوارض خروج از کشور اعلام شد
    هموطنان قبل از مراجعه به فرودگاه عوارض خروج از کشور خود را در شعب بانک ملی سراسر کشور پرداخت کرده تا در هنگام انجام فرآیندهای پذیرش مسافر و حضور در گیت های گذرنامه با ارائه فیش واریزی به ماموران کنترل گذرنامه به سهولت تردد کنند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب