• از شوهر های مردم یاد بگیر!
    همسر من خیلی خوب است. خصوصیات رفتاری خوبی دارد، اما ازنظر درآمد با شوهرخواهرم فرق دارد. هیچ وقت نمی تواند مثل شوهرخواهرم پولدار باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب