• کشف اسکلت قدیمی ترین مقتول تاریخ!
    در پایتخت اسپانیا گروهی از دانشمندان پس از ۲۰ سال تحقیق توانستند تکه های جمجمه انسانی را در کنار هم قرار دهند که ۴۳۰ هزار سال قدمت دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب