• تروریست‌های مرده و زنده!
    در روزهای اخیر انتشار اخباری درباره مرگ سه چهره شاخص از طالبان و القاعده، نه تنها مذاکرات صلح در افغانستان که رسانه های خبری جهان را تحت تاثیر خود قرار داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب