• اثرات گفتن بسم الله !
     به گزارش شبستان، شاید در ذهن بعضی از افراد این سوال پیش بیاید که آیا شفا طلبیدن از قرآن و دعا جائز است و می توان برای دردها به آن تمسک جست؟    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب