• دانشگاه آزاد بخشنامه ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی را صادر کرد
    وی ادامه داد: مصداق صریح این موضوع آیه 12 سوره مبارکه حجرات است که در آن مومنین نه فقط به اصلاح رفتار بلکه به مسیر صواب اندیشه رهنمون شده و بعضی افکار را به مثابه معصیت و گناه تلقی کرده است و موکداً مومنین را از جستجوی نا به جا در امور یکدیگر منع کرده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب