• تماشای والیبال مهم تر است یا شوهر داری؟!
    چگونه است که تماشای چند مسابقه والیبال که چند ساعت بیشتر زمان نمی برد و محدود به دوران میزبانی ایران در لیگ جهانی است می تواند ممنوع باشد اما حضور در پارلمانی با اکثریت مردان در وظایف همسر داری و پرورش فرزند اخلال ایجاد نمی کند؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب