• آژیر قرمز آب به صدا درآمد
    آژیر وضعیت قرمز آب در شهرهای اصفهان و کرمان به صدا درآمده و تأمین آب در شهرهای تهران، شیراز و یزد در وضعیت زرد قرار دارد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب