• پرسروصداترین مناطق تهران
    رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداری تهران با بيان اينكه آلودگی صوتی در شهر تهران ۱۵ تا ۲۵ دسیبل فراتر از حد مجاز است گفت: شهر تهران در شرايط اضطرار آلودگی صوتی قرار دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب