• دلواپسان چرا دلواپسند؟
    به نظر مي رسد کساني که امروزه تحت عنوان دلواپس يا دل  نگران در جامعه مطرح هستند چنانچه دلواپسي و يا دلنگراني شان براي کشور و منافع ملي بود ما هيچ حرفي نداشتيم ولي اين دلنگراني ها حاميان هشت ساله دوره آقاي احمدي  نژاد بودند 
  • عارف: حرف آخر را مردم می‌زنند
    وی خاطرنشان کرد:تجربه دوران سازندگی، اصلاحات و 24 خرداد نشان داد که برای سامان امور کشور و رسیدن به آرمان، توسعه و پیشرفت هیچ راهی به جز مشارکت مردم و حضور تمام گروه های سیاسی وجود ندارد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب