• هاشمی کشتی اصلاحات را از تنگناها عبور داد
    منتقدان روحانی با برگزاری همایش دلواپسان، تجمعات بدون مجوز با عنوان «اجازه نمی دهیم» و... سعی دارند حضور خود را به نوعی در برابر دولت به نمایش بگذارند. در این میان اصلاح طلبان در برابر سیاست های دولت هم خود را حامی و هم در پاره ای موارد در موضع سکوت، نشان داده اند البته بعد از دو سال، هم جریان اصولگرا و هم جریان اصلاح طلب به دنبال این هستند خود را در کارزار اصلی یعنی انتخابات اسفندماه مجلس نشان دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب