• راهنمای از زیر کار دررفتن مدرن!
    بهترین راه برای درک یک سیستم این است که آن را از نقطه نظر افرادی ببینید که می خواهند آن را نابود کنند! کارفرمایان معقول تلاش می کنند شرکت های خود را از چشم منتقدان شرکت شان ببینند و سیاستمداران جدی خود را به جای مخالفان خود می گذارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب