• منفی و مثبت گزارش جدید شورای حکام درباره ایران
    مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درجدیدترین گزارش خوداعلام کرد ایران گام های شفاف سازی در چارچوب همکاری های مورد توافق با آژانس را برداشته است.این گزارش بار دیگر صلح آمیز بودن هسته ای ایران را تائیدو بر تعهد تهران بر همکاری باآژانس صحه گذاشته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب