• 70 درصد مردم ایران باید مهاجرت کنند
    عیسی کلانتری گفت: اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود ٧٠ درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل ۵٠ میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب