• مرگ مهاجر مراکشی که در چمدان پنهان شده بود
    این مرد 27 ساله در حالی که در صندوق عقب در داخل چمدان پنهان شده بود از منطقه «ملیلا» در شمال آفریقا که به اسپانیا تعلق دارد با کشتی های مخصوص حمله اتومبیل و مسافر به شهر «المیرا»ی اسپانیا می رفت. برادر این مرد که گذرنامه فرانسوی دارد متهم به قتل غیرعمد شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب