• اعتماد به نفس بزرگ کوچک‌زاده
    مهدی کوچک زاده را می توان در هفته اخیر پرخبرترین نماینده مجلس دانست.  او مشی ای برای خود انتخاب کرده و ادامه می دهد که حاضر به تغییر آن در هیچ شرایطی نیست و حاضر است برای آن هزینه هم پرداخت کند
  • کوچک‌ زاده: مطهری فحش رکیک به من داد!
    نماینده مردم تهران در مجلس گفت: حیثیت مجلس را کسانی که آرزو می کنند در دوره بعد به کرسی های مجلس تکیه بزنند، با بی ربط نوشتن هایشان، در روزنامه ها و سایت ها زیر سوال بردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب