• واریز یارانه خرداد به حساب تمامی متقاضیان
    با وجود اینکه بعد از ثبت نام برای دریافت یارانه در مرحله دوم اعلام شد که در اردیبهشت ماه به حساب تمامی متقاضیان یارانه واریز شده تا دولت با بررسی اطلاعات برای مراحل بعد تصمیم گیری کند شواهد نشان می دهد که یارانه خردادماه نیز به روال قبل به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب