• مهلت یک‌ماهه به مشترکان پرمصرف آب
    بحران آب آنقدر جدی شده است که رییس جمهور هم درباره اش زبان به سخن بگشاید. «همه مرم ایران باید بدانند ما باید در مساله آب هم صرفه جویی کنیم و هم به طریق علمی از آب استفاده کنیم.» این را حسن روحانی چهارشنبه گذشته در میان مردم شهرکرد گفته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب