• رئیس جمهور از فردا مهمان گلستانی ها
    شماری از وزیران و معاونان رئیس جمهور که وی را در این سفر همراهی می کنند، برای دیدار با مردم و بررسی توانمندی ها و مشکلات منطقه به شهرستان های مختلف استان گلستان سفر خواهند کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب