• روحانی، احمدی‌نژاد را «مهندسی معکوس» کرد
    هنگامي كه سخن مي گفت به خوبي مي شد مفهوم اعتدال و ميانه روي را در سخنانش متوجه شد. اهل باند بازي و سياست بازي نبود و از دانش گسترده اي در زمينه فرهنگي برخوردار بود. معتقد بود«ما 37سال است كه با چالش فرهنگي مواجه هستيم و اگر نگاه درست و غير سياسي به مساله فرهنگ نداشته باشيم، ده دولت ديگر هم اگر بعد از آقاي روحاني بر سر كار بيايد با چالش فرهنگي روبه رو خواهد بود».

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب