• سفارش تلفنی قلیان ممنوع شد
    درمورد مطالب برخی نشریات مبنی بر استفاده از مسکرات به جای آب در قلیان نیز خاطرنشان کرد: این ادعا باید ثابت شود و در صورت اثبات، برخوردهای قاطعانه ای با آن صورت خواهد گرفت...  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب