• غذای مادر چه تاثیری بر جنین دارد؟
     غذا تاثیر زیادی بر بدن کودک دارد و کودک از غذا و خون مادر تغذیه می کند. مادر نیز در حد متعادل باید غذای خود را مصرف کند تا مادر دچار ضعف بدنی نشود.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب