• هم خودش ، هم دوستش به من تجاوز کردند
    دختر جوان وقتی برای خرید گوشی تلفن همراه به یک مغازه موبایل فروشی رفت، نمی دانست در دام شیطانی شاگرد مغازه و دوستش گرفتار خواهد شد. این پرونده با شکایت دختر فریب خورده در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران گشوده شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب