• موج تازه انتقاد از محاسبه غیر واقعی قیمت خودرو
    رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی، باانتقاد از محاسبات غیر واقعی خودروسازان برای تعیین قیمت تمام شده خودرو، گفت: با وجود پیگیری ها، خودروسازان تاکنون هیچ گونه سندی در زمینه نحوه محاسبات واقعی ارائه نکرده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب