• چطور مؤدب باشیم
    مؤدب بودن یعنی آگاهی از احساسات دیگران و احترام گذاشتن به آنها. شاید خیلی وقت ها متوجه ادب دیگران نشویم اما پررویی، گستاخی و رفتار بی ملاحظه را خیلی زود تشخیص می دهیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب