• کارت های چینی در بانک های ایرانی
    70درصد کارت های بانکی کشور را شرکت های چینی تولید می کنند، در حالیکه تولیدکننده های داخلی توان تامین تمام نیازهای داخلی را دارند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب