• موزه قاجار در تبریز
    موزه قاجار در محل خانه امیرنظام گروسی قرار گرفته است. این موزه در سال ۱۳۸۵ خورشیدی پس از مرمت بطور رسمی راه اندازی شد.خانه گروسی در دوره ناصر الدین شاه ساخته شد و در سال ۱۳۷۰ توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب