• در برابر قتل‌عام موسیقیدان‌های ایران چه باید کرد؟
    اگر روزگاری کلنل خان وزیری، سراغ زنده یاد میرزاعبدالله فراهانی نرفته  و دستگاه ها و ردیف ها را به نگارش در نیاورده بود، امروز ردیف میرزاعبدالله به عنوان زیربنای موسیقی ایران وجود نداشت یا اساساً سرنوشت دیگر در این سال ها برای موسیقی سنتی ایران رقم می خورد و شاید ذکر همین مصداق برای درک میزان اهمیت آغاز چنین پروژه ای کافی باشد!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب