• زنانی که جهان را تغییر دادند
    همین تقسیم بندی هاست که به زنها می باوراند که در دنیایی متفاوت زندگی می کنند. ما هر کدام سختی ها و دشواری ها و فرصت ها و محدودیت های خاص خودمان را داریم و آنها که در گیر کار اجرا هستند می دانند که جنسیت،  اگر هم در فهرست موانع باشد، جزو مهم ترین موارد نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب