• موهای زیر پوستی و راههای جلوگیری از ایجاد آن
    موهای رشد نکرده که معمولا با نام موهای زیر پوستی شناخته می شوند، موهایی هستند که پیچ خورده و به داخل پوست رفته اند و به جای اینکه به سمت بالا رشد کنند و از پوست بیرون بیایند،  در داخل پوست رشد کرده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب