• زیبایی ظاهری زن به گیسوی کمندش است و بس
      اکثر خانم ها دست به اقداماتی می زنند که موهای شان را بهتر از پیش جلوه دهند اما به قول قدیمی ها آمدند ابروش را درست کنند، زدند چشمش را هم کور کردند. با رنگ کردن، صاف کردن و... به جای زیباتر شدن به موهای شان آسیب می زنند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب