• مکالمات بین المللی ارزان شد
    تعرفه مکالمات بین الملل، ۲۵ درصد کاهش می یابد. شرکت ارتباطات زیرساخت از اول فروردین ماه ۹۴ تعرفه مکالمات بین الملل از طریق دوصفر به مقصد ۱۱ کشور را ۲۵ درصد کاهش داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب