• کم خون ها بخوانند
    ابتدا باید نوع کم خونی افراد مبتلا به کم خونی به وسیله متخصص تغذیه مشخص شود سپس در صورت نیاز، مکمل های غذایی متناسب با کم خونی در برنامه روزانه شان قرار بگیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب