• خانه اربابی در سیطره زباله‌ها!
    مجموعه یا قلعه عبدل آباد در ابعاد تقریبی 280 *280 متر در فاصله تقریبی 1200 متری مدخل شمالی شهر ساوه، یکی از آثار تاریخی این شهر کهن است که روند بی رویه توسعه شهری موجب تخریب بخش عمده ای از محدوده آن شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب