• آخرین جزئیات ساخت و ساز میدان سپاه
    این روزها آسمان آبی پل چوبی با اسکلت فلزی ساختمانی که مشخص نیست چه کاربری دارد، شکافته شده، ساختمانی که در هیاهوی انتقادات همین طور بالا می رود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب