• بهانه‌هایی خنده‌دار برای تخریب میراث باستانی
    هیچ فکر می کردید آدم هایی باشند که به بهانه استخراج از معدن تیشه برداردند و به جان دیوار چین بیفتند؟ یا این که مالک جدید خانه شکسپیر چون حوصله بازدید گاه وبی گاه مردم را نداشته، ساختمان را کوبیده و منزل جدیدی برای خودش بنا کرده؟ این ها تنها نمونه هایی از بهانه های خنده دار برای از بین بردن میراثی تکرارناشدنی است که اکنون از آن ها تنها دردی بر دل به جای مانده...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب