• چرا دچار کم آبی میشویم.
    60 درصد بدن انسان از آب تشکیل شده است. طبق تحقیقات دانشگاه کانتیکات، حتی اگر 1.5 درصد آب بدنتان را از دست بدهید، دچار کم آبی خفیف می شوید – و خلق وخو، سطح انرژی و توانایی شناختی شما افت می کند. علاوه بر دلایل آشکار کم آبی بدن مانند ...........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب