• هوش عشقی تان را بسنجید!
    درست است که در آغاز آشنایی و عاشق شدنتان، گاهی با دیدنش تپش قلب می گیرید و هول می شوید اما این روال نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند. با نزدیک تر شدن شما به هم، این هیجان جایش را به آرامش می دهد و با هر بار دیدن همسرتان، احساسی خوشایند و آرامش پیدا می کنید. پس اگر تپش های قلبتان آرام تر شد، نگران از دست رفتن عشقتان نباشید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب