• میزان عیدی کارگران ساعتی و پاره وقت
    با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بسیاری از کارگران فصلی،  کارمزد، ساعتی و پاره وقت مشمول قانون کار، دغدغه دریافت عیدی و پاداش پایان سال خود را دارند، بر اساس قانون، پاداش و عیدی کارگران باید تا پیش از پایان سال پرداخت شود اما متاسفانه برخی کارگاهها پرداخت عیدی و پاداش را به سال بعد موکول می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب