• "میزان غنی سازی براساس نیازهای عملی ایران"
    عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت : ایران قطعا به غنی سازی خود ادامه خواهد داد اما پرسش این است که ظرفیت این غنی سازی چه باشد. میزان غنی سازی باید براساس نیازهای عملی ما مشخص شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب