• تمایل جنسی زنان بیشتر است یا مردان
    آیا تمایل جنسی زنان از مردان کمتر است؟ سوالی است که برای بسیاری بی پاسخ مانده است. هیچ دلیل و مدرکی دال بر اینکه تمایلات جنسی زنان از مردان کمتر باشد وجود ندارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب