• میو میو، جایگزین قرص اکس
    روانشناس بالینی بخش ترک اعتیاد بیمارستان شریعتی فسا گفت: روانگردان های جدید ˈمیتل کاتینونˈ که جایگزین قرص ˈاکسˈ شده اند، با اسامی حباب، بادکنک، میو میو و میت به فروش می رسند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب