• خواص درمانی چاغاله بادام
    چغاله بادام یكی از میوه های نوبر فصل بهار و در واقع میوه درخت بادام است كه قشر خارجی آن سبز رنگ و پوشیده از كرك های ظریف بوده و داخل آن روكش سفید و نرمی وجود دارد كه مغز آبكی و نازك بادام را در خود نگهداری می كند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب