• توضیح درباره خمیر مرغ و میوه های واکسی
    مدیرکل فراورده های غذایی، آرایشی وبهداشتی سازمان غذا و دارو، درباره موضوعات حساسیت برانگیز خمیر مرغ، واکس میوه ها و استفاده از هورمون اتفون در محصولات کشاورزی، توضیحاتی ارائه داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب