• آیا مردان منقرض میشوند؟
     یک دانشمند استرالیایی اخیرا مدعی شده که گونه نر انسان، پنج میلیون سال آینده نسل مردان منقرض می شودو این فرآیند احتمالا از هم اکنون آغاز شده است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب